Sprawozdawczo -Wyborcze Walne Zebranie Członków Klubu

Z a p r o s z e n i e

Zarząd Międzyszkolnego Klubu Sportowego  Rabka Zdrój-Korzeniowski.pl

ma zaszczyt zaprosić wszystkich członków klubu na

Sprawozdawczo -Wyborcze Walne Zebranie Członków Klubu

które odbędzie się

w dniu 22.12.2016r o godzinie 17.00       /II termin – godz. 17.15/

w I Liceum Ogólnokształcącym im. E.Romera w Rabce Zdroju,

Jana Pawła 41

Czytaj dalej Sprawozdawczo -Wyborcze Walne Zebranie Członków Klubu